...
Przejdź do treści

Sprawdzenia oraz wymiana bębnów

zły wydruk beben

Najczęstszym problemem związanym ze złym drukowaniem jest awaria zespóła bębna.  Awaria bębna może być spowodowana zużyciem lub fizycznym uszkodzeniem bębna. Naprawa drukarki z  uszkodzonym bębnem odbywa się poprzez wymianę całego modułu lub określonych zużytych części bębna.

Serwis drukarek Marki
Serwis drukarek Marki
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.